Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle holistische coaching trajecten, energetische behandelingen, trainingen, workshops en/of events die gegeven worden door Joy Schensema vanuit More Joy.

Bij het eerste consult zal ik je vragen een formulier in te vullen, waarmee je bevestigt akkoord te zijn met de Algemene Voorwaarden van More Joy

Aanmelden

Je kunt je aanmelden via e-mail of telefoon. Deze gegevens zijn te vinden op de website. Je aanmelding is geldig wanneer ik deze daadwerkelijk heb bevestigd.

Annuleren

Afspraken voor een behandeling of consult afzeggen of verzetten? Dat kan per mail of telefoon. Graag zo vroeg mogelijk van te voren, zodat ik de voor jouw gereserveerde tijd/plek aan een ander kan geven. Indien je minder dan 24 uur van te voren een afspraak afzegt ben ik genoodzaakt om de helft van de behandelingskosten in rekening te brengen.

Aansprakelijkheid
Deelname, en het oplopen van eventueel lichamelijk/geestelijk letsel of materiële schade, is geheel op eigen risico. Je neemt vrijwillig en met volledig eigen verantwoordelijkheid deel aan iedere activiteit. More Joy is van elke vorm van aansprakelijkheid uitgesloten.

Gezondheid

De holistische coach trajecten, energetische behandelingen, trainingen en events bij More Joy zijn geen vervanging voor een medische of psychologische behandeling bij een reguliere arts of ziekenhuis. Het is een waardevolle aanvulling. Stel dus ook altijd je behandelend arts op de hoogte.

Bijzondere medische omstandigheden, medicatie gebruik, drank- en drugsgebruik kunnen van invloed zijn en het is dus belangrijk dat je dit meldt.

Veiligheid
More Joy draagt zorg voor een veilige setting waar gewerkt kan worden aan persoonlijke processen.Lichamelijk geweld, seksuele intimidatie of ander ontoelaatbaar gedrag zal leiden tot onmiddellijke beëindiging van deelname.

Betaling
Er zijn verschillende betaal mogelijkheden. Je kunt de betaling voldoen middels een factuur die ik per mail naar je kan toesturen. Je kunt het bedrag ook overmaken via een mobiele bankoverschrijving ( tikkie) of je betaalt contant. Bij betalingsachterstand is More Joy gerechtigd verdere behandeling te stoppen totdat er aan de betalingsverplichting is voldaan.

Vergoeding zorgverzekeraar
De holistische coach trajecten, energetische behandelingen, trainingen en events bij More Joy worden niet vergoed door de zorgverzekeraars.

Professionele ontwikkeling
Ik draag zorg voor mijn eigen persoonlijke en professionele ontwikkeling door mezelf regelmatig bij te scholen en te voeden met nieuwe kennis. Ik neem deel aan een intervisie groep en volg regelmatig een cursus, webinar of opleiding.